Публикации

Вестник Dulaty University, 2021, №3
Научный журнал
ВЕСТНИК DULATY UNIVERSITY
Р.Р. Шайдуллин, Г.И. Муратова, С.Ш. Дулатбаева
ИНТЕРАКТИВНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ КАРТА ЭТНОСОВ ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ
А.Т. Аймен, Д.О.Аташева, Д.М.Хажгалиева, Г.А.Сарбасова, М.А.Калдыгозова
ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДОЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В ЗЕМЛЕДЕЛИИ
В.С. Йоцов, М.С. Туленбаев, Н.Н. Керимбаев, С.Т. Беглерова, С.Ш.Дулатбаева
ГЛУБОКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ, ПРИМЕНЕНИЯ НАУКИ ДАННЫХ
М.Ж. Жумабаев, С.К. Карауылбаев, Г.И. Туреханова, М.Б. Сламкулова
ОСЕСИМЕТРИЧНАЯ ЗАДАЧА НАПРЯЖЕННОСТИ ЦИЛИНДРА
А. А. Ибраимов, Б.Е. Хамзина, Р. И. Джусупкалиева
КӨЛБЕУ ҰҢҒЫМАЛАРДЫ ҚОЛДАНЫП ЖОҒАРЫ ТҰТҚЫРЛЫ МҰНАЙ ҚАБАТТАРЫНА ЖЫЛУЛЫҚ ӘСЕР ЕТУДІҢ ТИМДІ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ТАҢДАУ
Х.Р.Садиева, А.Н.Нурлыбаева, Г.А.Сейтбекова, Г.К.Матниязова, А.А.Шолақ, Р.Б.Жарлыкапова
ҚАРАТАУ ФОСФОРИТТЕРІНІҢ ҚҰРАМЫНАН АЛЮМИНИЙ ЖӘНЕ ВАНАДИЙ ҚОСЫЛЫСТАРЫН БӨЛУ ЖӘНЕ КӨМІРТЕКТІ АЛЮМИНИЙ ВАНАДИЙ ҚҰРАМДЫ НАНБӨЛШЕКТЕРДІ СИНТЕЗДЕП АЛУ
А.М.Бисенгалиева, К.О.Дюсегалиева, А.Н.Төлентай
АТЫРАУ ОБЛЫСЫНЫҢ ЭКОЛОГИЯСЫНА ЖАЛПЫ ШОЛУ
Lutz Kasper
ACOUSTICAL ANALYSIS OF A KAZAKH DOMBRA WITH SMARTPHONES
И. Д. Гуц, М. И. Никитенко
О ПОВЫШЕНИИ ДОСТОВЕРНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОДУЛЯ ОБЩЕЙ ДЕФОРМАЦИИ ГРУНТА
Механика и технологии, 2021, №3
Научный журнал
МЕХАНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
Ж.И. Сатаева, А.Н. Мусабекова
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПИТАНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В КАЗАХСТАНЕ
А.Б. Мынбаева, А.С. Боранкулова, Н.В. Иванникова, Л.Ж. Алашбаева
ҰСАҚ БУЛГУР ЖАРМАСЫ НЕГІЗІНДЕ ДАЙЫНДАЛҒАН КӨЖЕНІҢ САПАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІН АНЫҚТАУ
Е. Спандияров, А.С. Боранкулова, А.Б. Саршаева, Н. Маратқызы
УСТАНОВКА ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ЗЕРНОВОГО СЫРЬЯ
Ж.Т. Ахмет, А.Д. Серикбаева, Г.Н. Жаксылыкова
ОТАНДЫҚ ЖӘНЕ ИМПОРТТЫҚ ҚҰС ЕТІНІҢ ГОРМОНДАР МЕН АНТИБИОТИКТЕРМЕН ЛАСТАНУ ДӘРЕЖЕСІ
Н.С. Машанова, А.Д. Искакова
ПРОИЗВОДСТВО МЯСНОГО ЦЕЛЬНОМЫШЕЧНОГО ПРОДУКТА ИЗ КОЗЛЯТИНЫ
Д.У. Сугиров
АКСОНОМЕТРИЧЕСКИЕ КАРТИНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ ТЕПЛООТДАЧ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ПУЧКА ТРУБ
Д.У. Сугиров
СТАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СИСТЕМ ЗАЯКОРЕНИЯ МОРСКИХ ПЛАВУЧИХ СООРУЖЕНИЙ
Б.Б. Успанова
ГИДРОТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМДАРДЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ КЕЗІНДЕГІ ЖӘНЕ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАРДАҒЫ ҚАУІПСІЗДІГІ ТУРАЛЫ
В.Л. Исаев
РАСХОД УСЛОВНОГО ТОПЛИВА ПО ОБОБЩЕННОМУ ГРАФИКУ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ГОРОДОВ ЕАЭС
M.M. Abuali, M.Sh. Junisbekov
CURRENT CYBERSECURITY STATE OF AUTOMATED PROCESSES IN THE INTERNATIONAL AKTAU SEAPORT
Вестник Dulaty University, 2021, №2
Научный журнал
ВЕСТНИК DULATY UNIVERSITY
G. THOMAS
ONLINE LESSONS IN CORONA TIMES
А.А. Ашекенова, А.Т. Бабанова, Ф.А. Ермухамбетова
СТУДЕНТТЕРГЕ МАТЕМАТИКАДАН ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ
А.Т. Абдрахманова, Ә. Мутанова
ОТБАСЫ ПСИХОЛОГИЯСЫНДАҒЫ ЖЕТКІНШЕКТІК ДАҒДАРЫС КЕЗЕҢІ
Н.Т. Дүйсенова
БІЛІМ АЛУШЫНЫҢ ТІЛДІК ЖӘНЕ КӨПТІЛДІ ТҰЛҒАСЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ
О.А. Самылова
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ОСМЫСЛЕННОГО ЧТЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ
А.Ш. Стыбаева, С.Б. Абдрахман
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
К.Ж. Джолчибекова, Д.Р. Еженова
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ QUIZLET.COM ПРИ ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ЧЕРЕЗ GOOGLE CLASSROOM
Г.Б. Нұрадин, Ж.Қ. Игисинова
ТОЛЕРАНТТЫЛЫҚ ПРИНЦИПІ РЕТІНДЕГІ КӨПМӘДЕНИЕТТІ БІЛІМ БЕРУ
V.I. Dmitrichenko, N.T.Omirzakov, M.K. Ermagambetov, M.A. Zhetpisov
COMBINED RELAY PROTECTION AGAINST EARTH FAULTS IN POWER GRIDS 6-10 KV
Д.С. Айтбаев, А.У. Бердалы, С.Н. Алигентова
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ, АЛМАЛЫ АУДАНЫҢ ЖАҢБЫР СУЫН СУ ШАРУШЫЛЫҚ МАҚСАТТА ПАЙДАЛАНУ ҮШІН ЖИНАУ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУ
С.Н. Алигентова, Д.Т. Сартаев, А.У. Бердалы, Д.С. Айтбаев
МӨЛДІР БЕТОН ҚҰРАМЫНА ШЫНЫ ТАЛШЫҒЫН ҚОЛДАНА ОТЫРЫП ТИІМДІЛІКТІ АРТТЫРУ
А.У. Бердалы, Д.Т. Сартаев, С.Н. Алигентова, Ә.М. Абенов, Д.С. Айтбаев
КӨПФУНКЦИОНАЛДЫ ҚОСПАНЫ ҚОЛДАНА ОТЫРЫП, КЕШЕНДІ СУ ӨТКІЗБЕЙТІН БЕТОНДАРДЫҢ ҚҰРАМЫН ЗЕРТТЕУ
М.Ж. Жумабаев, С.К. Карауылбаев, Г.И. Туреханова, М.Б. Сламкулова
ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ОБЛОЧКА С ЗАПОЛНИТЕЛЕМ
И.О. Мульдеков, А.Ж. Куздеубаев, А.С. Джумашева
СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ПОЗИЦИОННЫХ ЗАДАЧ
Механика и технологии, 2021, №2
Научный журнал
МЕХАНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
Утарова Н.Б., Нұртаева А.Б., Какимов М.М., Акшораева Г.Д., Сатаева Ж.И.
Композиттік ұнның физикалық-химиялық құрамын талдау
Молдақұлова З.Н., Байысбаева М.П., Қойланов Қ.С.
Қара бидай-бидай нанының сапасына тағамдық талшықтың әсер етуі
Саидов А.М., Черныш З.И., Балгужинова Ж.Е., Жангабылова Н.Д.
Влияние добавки порошка крапивы на показатели качества хлеба
Машанова Н.С., Тоқмаханбет Г.Б.
Глютенсіз нан өндіру технологиясын жетілдіру
Мулдабекова Б.Ж., Якияева М.А., Жумалиева Г.Е., Әбіл А.Ж., Идаятова М.А.
Печеньенің сапасына дәндік дақыл ұнының әсерін зерттеу
Спандияров Е.
Бидай дәнінің механикалық қасиеттері
Нұрахмет Г.М., Изембаева А.К., Байысбаева М.П.
Көкжидек қосылған дәндік батончиктің санитарлық-химиялық және микробиологиялық сапа көрсеткіштерін зерттеу
Жиенбаева С.Т., Жолашева Т.Ж., Мынбаева А.Б.
Қонақжүгеріні құсқа арналған құрама жем өндірісінде тиімді қолдану
Саидов А.М., Черныш З.И., Балгужинова Ж.Е., Жангабылова Н.Д.
Разработка рецептуры макаронных изделий с добавлением цельнозерновой муки
Диханбаева Ф.Т., Жунусова Г.С., Смайлова Ж.Ж., Есенова А.Б., Женисбекова А.А.
Жаңа түйіршікті сүзбе түрін әзірлеу және зерттеу
Иванникова Н.В., Умирбаева Ш.Д.
Использование культуры киноа в производстве кисломолочного продукта функционального назначения
Клышбекова А.С., Әбілқасым С.Ж., Умирбекова А.С., Алашбаева Л.Ж., Ергалиева С.М.
Конфет тұрқыларының сапасына сәбіз бен алма езбесін түрлі мөлшерде біріктіріп қолдану әсері
Апбасова Н., Узаков Я.М., Токышева Г.М.
Жұмсақ қаптамадағы ет-өсімдік консервілерінің технологиясын жетілдіру
Саршаева А.Б., Умирбекова А.С., Клышбекова А.С., Оңғарбай А.Д., Кенжебек А.У.
Шала ысталған шұжық өндірісінде Pediococcus Cereviasiae штаммын және B.Longum бактериялды препаратын қолдану
Мехтиев А.Д., Сарсикеев Е.Ж., Ибраев М.К., Нешина Е.Г., Алькина А.Д., Биличенко Е.Н.
Использование генераторов электромагнитного поля для предотвращения образования накипи на поверхностях нагрева
Жүсіп Т.С., Омарова А.А, Жанпейісова А.О., Абдлахатова Н.Ш.
Индуктивті-сыйымдылықты түрлендіргішті зерттеу
Дуйсембиев Е.Е.
Біртекті импульсті магнит өрісіндегі қатты дене қозғалысының жуық теңдеулері
Жақаш А.Т., Крахмалева Ю.Р., Джакашова Э.А.
Кеңістік механизмдерінің кинематикалық сипаттамаларын анықтауда координаттарды түрлендіру әдісін қолдану
Сапарова Н.Ж.
ЭЕМ пайдаланып конструкторлық өлшем тізбектерін есептеу
Abuali M.M., Junisbekov M.Sh.
Cyber security in automated maritime industry and its consequences
Дуйсебаева С.Т.
Органикалық тыңайтқыш алу мақсатында лай алаңдарында ағынды сулардың тұнбаларын қайта өңдеу
Duisebayeva S.T.
Organic fertilizer production technology from livestock and poultry waste by biological fermentation
Бекбасаров И.И.
О человеке труда и науки
Вестник Dulaty University, 2021, №1
Научный журнал
ВЕСТНИК DULATY UNIVERSITY
Н.А. Андреева
ВЫЯВЛЕНИЕ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КУЛЬТУРЫ ПОВЕДЕНИЯУ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
О.А. Вахрамеева
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
М. Маханов, Б.Б. Тогизбаева, М.Б. Есенова
К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНИКОВ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ
П.М. Махашова, Ш.Т. Турдалиева, Д.К. Қазыкеев
БОЛАШАҚ КӘСІБИ МАМАННЫҢ ҚҰЗРЕТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Ш.Т.Турдалиева, Ұ.Ш. Жамирова, В.Н.Сарбасова
ВИРТУАЛДЫ КЕҢІСТІК ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС СУБЪЕКТІЛЕРІ ПСИХОЛОГИЯСЫНЫҢ ӨЗГЕРУ МҮМКІНДІКТЕРІ
N.A.Beissen, A.A. Mansurova, M.O.Alimkulova, D.A. Demissenova
MODIFIED GRAVITY AS A COMMON CAUSE FOR COSMIC ACCELERATION AND FLAT GALAXY ROTATION CURVES
Б.И. Бийбосунов, М.А. Байжарикова
КИНЕТИКА И ВЫБОР ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ МЕТАНОВОГО СБРАЖИВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И АВТОМАТИЗАЦИИ
А.А. Исахов, А.И. Машенкова
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ С ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПРИ НЕСТАЦИОНАРНЫХ МЕТЕОУСЛОВИЯХ
M.V. Novozhilova, I.G. Loshkova
TIPS FOR CREATING AND CONDUCTIONG NEEDS ANALYSIS FOR TEACHERS
Г.А. Абдиалимова, Г.Б. Нұрадин
ЭМОЦИОНАЛДЫҚ ИНТЕЛЛЕКТ ЖӘНЕ ОНЫ ОҚУ ПРОЦЕСІНДЕ ҚАЛЫПТАСТЫРУ ҚАЖЕТТІЛІГІ
V.I. Dmitrichenko, N.T.Omirzakov, B.B. Iskakov
DIGITIZATION OF ELECTRIC POWER SYSTEM
Б.Б. Унайбаев, Б.Ж. Унайбаев, А.Ш. Ищанова
О КЛАССИФИКАЦИИ ЗАСОЛЕННЫХ ПЫЛЕВАТО-ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ И АГРЕССИВНОСТИ ГРУНТОВЫХ ВОД НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ
Л.Н. Есмаханова, Б.Б. Тлемисов
ДИАГНОСТИКАЛЫҚ ӨЛШЕУ ЖҮЙЕЛЕРІНЕН АЛЫНҒАН АҚПАРАТТЫ ЕСКЕРЕТІН БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІНІҢ КОНЦЕПЦИЯСЫ
Л.Н. Есмаханова1, Б.С. Нұржанов
КӨМІРДІ ЖАҒУ ПРОЦЕСІНЕ ИЕРАРХИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМДАРДЫ ДИАГНОСТИКАЛАУ АЛГОРИТМДЕРІН ҚОЛДАНУ
Y.N. Amirgaliyev, M.B. Sarzhan
UTILIZATION OF GIS SYSTEMS FOR FACILITIES PLANNING IN AREAS WITH HIGH RISKS OF EARTHQUAKE
Н.Ж. Карсакова, Б. Мырзахмет, К.Т. Шеров, К.И. Имашева, Б.К. Смаилова, Д.С. Касымбабина
ІРІ ГАБАРИТТІ ТЕТІКТЕРДІ ДАЯРЛАУ КЕЗІНДЕГІ ӨҢДЕУ ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ МӘСЕЛЕЛЕРІ
Т.Р. Әбдіқадырова, К.Б. Қанат
ОТАНШЫЛДЫҚ РУХ – КӨНЕ ТҮРКІЛІК ДӘСТҮРДІҢ ЖАЛҒАСЫ
Т.Ж. Маханов
ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫ - 2020 ЖЫЛҒЫ РЕЦЕССИЯ ҚАУПІ ЖӘНЕ ОНЫ ЕҢСЕРУДІҢ КЕЛЕШЕГІ
Механика и технологии, 2021, №1
Научный журнал
МЕХАНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
К.Х. Шайкенова, Қ.М. Омарова, Б.Ш. Джетписбаева
ИССЛЕДОВАНИЕ МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ МОЛОЧНО-ТОВАРНОЙ ФЕРМЫ ТОО «КАМЫШЕНКА»
А.Б. Нұртаева, Е.М. Тұрғынбай, А.Ә. Нурмахан, Б. Калемшарив
СҮЗБЕ, ІРІМШІК САРЫСУЫНЫҢ ФИЗИКАЛЫҚ-ХИМИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІН ТАЛДАУ ЖӘНЕ ЗЕРТТЕУ
А.Б. Нұртаева, Е.М. Тұрғынбай, А.Ә. Нурмахан, Б. Калемшарив
ӨСІМДІК ҚОСПАСЫМЕН БАЙЫТЫЛҒАН ЖҰМСАҚ ІРІМШІК ЖАСАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ЖЕТІЛДІРУ
Э.М. Туркеева, Ш.Б. Тасыбаева, Б.Т. Абдижаппарова, А.А. Сапарбекова
СҮТ САРЫСУ АҚУЫЗДАРЫНЫҢ МАҢЫЗЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ТАҒАМДАРДА ПАЙДАЛАНУ
[А.К. Гумарова], А.Т. Абылгазинова, Ж.Ж. Қойшиева
ЕМДІК-ФУНКЦИОНАЛДЫҚ БАҒЫТТАҒЫ ЖАҢА СҮТТІ СҮЗБЕ ДЕСЕРТІНІҢ РЕЦЕПТУРАСЫН ӘЗІРЛЕУ ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІК ПАРАМЕТРЛЕРІН ЗЕРТТЕУ
Д.Ж. Ибраев, Г.Н. Жакупова, А.Х. Мулдашева, Э.К. Акишева
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СЫРОВ НА ОСНОВЕ ОВЕЧЬЕГО МОЛОКА
Б.Л. Леонидова, Ж.Қ. Жадрасын
ӨСІМДІК ШИКІЗАТЫН ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП, НАН-ТОҚАШ ӨНІМДЕРІНІҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ЖАСАУ
М.Н. Немеребаев, П.М. Маликтаева, Қ.Ж. Абдикаримова
ҰЛТТЫҚ НАН ӨНІМДЕРІНІҢ ТИІМДІ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ЖАСАУ
М.П. Байысбаева, З.Н. Молдақұлова
БИДАЙ НАНЫНЫҢ САПАСЫНА РЕЦЕПТУРАЛЫҚ КОМПОНЕНТТЕРДІҢ ӘСЕРІН АНЫҚТАУ
А.М. Саидов, Н.Д. Жангабылова, Ж.Е. Балгужинова, Б. Аманжол
ӨСІП-ӨНГЕН БИДАЙ ДӘНІНІҢ ҰНЫМЕН БАЙЫТЫЛҒАН НАН-ТОҚАШ ӨНІМДЕРІ
Г.К. Алтынбаева, О.Ю. Кадникова, А.М. Айдарханов, Д.Б. Баймуханова
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ НЕКОНДИЦИОННОГО ЗЕРНА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОМБИНИРОВАННЫХ КОРМОВ
А.М. Саидов, Н.Д. Жангабылова, К.С. Альсеитов, Ю.В. Шаркова
АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ И ЖИРОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
У.А. Орынбаева, А.Т. Оңлабекова, О.Ж. Досымова
ТАҒАМДЫҚ ӨНІМДЕРДІҢ ҚАУІПСІЗДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДЕ АЗЫҚ-ТҮЛІК ҚАУІПСІЗДІГІ (HACCP) ЖҮЙЕСІНІҢ ҚАҒИДАТТАРЫН ҚОЛДАНУ
М.М. Бекмұратов, М. Немеребаев, С.Ә. Орынбаев,Т.С. Жүсіп
КОМПОЗИТ МАТЕРИАЛДАН ЖАСАЛҒАН ТЕТРАҚҰРЫЛЫМДЫ ҚАБЫРШАҚТЫҢ ЭЛЕМЕНТТЕРІНІҢ ЕРЕКШЕЛІГІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ ТЕРБЕЛІСІ
Д.У. Сугиров, Г.Г. Байсарова, С.М. Оспанова, М.К. Суйменова, К.М. Шайхиева
ОБОБЩЕНИЕ ФОРМУЛ ДЛЯ РАСЧЕТА ТЕПЛООБМЕНА В ПУЧКАХ ТРУБ В ИНТЕВАЛЕ ВЫСОКИХ ЧИСЕЛ РЕЙНОЛЬДСА
А.Т. Жақаш, Р.Ж. Абдраимов, Э.А. Джакашова
ГОЛОНОМДЫ БАЙЛАНЫСТАҒЫ МЕХАНИЗМДЕР ҚОЗҒАЛЫСЫНЫҢ ТЕҢДЕУЛЕРІ
А.Т. Жақаш, Р.Ж. Абдраимов, Э.А. Джакашова
ГОЛОНОМДЫ ЕМЕС БАЙЛАНЫСТАҒЫ МЕХАНИЗМДЕР ҚОЗҒАЛЫСЫНЫҢ ТЕҢДЕУЛЕРІ
Е. Спандияров
ТАРЫ СӨГІ МЕН ҚАНТ ҚҰМШЕКЕРІНІҢ БЕКЕМДІЛІК ҚАСИЕТТЕРІ
М.Н. Немеребаев, Ж.A. Шымыр, П.М. Маликтаева
ДИНАМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ ТЕТРАГОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ИЗ КОМПОЗИЦИОНЫХ МАТЕРИАЛОВ
М.Д. Алдакова, А.У. Сабиров, Д.У. Сугиров, Э.М. Хаманова
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ
Н.А. Абиев, А.Қ. Сегізбаева
ЖАЗЫҚ ҚИСЫҚТАРДЫҢ ЕРЕКШЕ НҮКТЕЛЕРІН КЛАССИФИКАЦИЯЛАУҒА КОМПЬЮТЕРЛІК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ
N.А. Аbiev, A.K. Segizbaeva
USING COMPUTER TECHNOLOGIES TO INVESTIGATION AND CONSTRUCTION PLANAR CURVES ASYMPTOTES