Требования - Талаптар

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНОЙ СТАТЬИ, ПУБЛИКУЕМОЙ В ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК DULATYUNIVERSITY»
«ДУЛАТИ УНИВЕРСИТЕТІ ХАБАРШЫСЫ» ЖУРНАЛЫНДА ЖАРИЯЛАНАТЫН ҒЫЛЫМИ МАҚАЛАНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ МЕН РӘСІМДЕЛУІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ ПО РАБОТЕ С ПЛАТФОРМОЙ
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РЕЦЕНЗЕНТОВ ПО РАБОТЕ С ПЛАТФОРМОЙ
ПЛАТФОРМАМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ ҮШІН АВТОРЛАРҒА АРНАЛҒАН НҰСҚАУЛЫҚ
ПЛАТФОРМАМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ БОЙЫНША РЕЦЕНЗЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН НҰСҚАУЛЫҚ